Přístavba hotelu
Bedřichov, Špindlerův mlýn
Vypracování realizační dokumentace stavby