Polyfunkční objekt obsahující galerie, projekční a odpočinkové místnosti spojené do klubové formy
ul. Široká 179/38 – Liberec 2
Vypracování realizační dokumentace stavby