Přestavba staré MENZY ČZU na VÝUKOVÝ PAVILON
Praha 6 – Suchdol
Vypracování všech stupňů dokumentace