Výstavba bytových domů Švýcarská II. a III. etapa
Nové Sady – Olomouc
Vypracování všech stupňů dokumentace