Obytná budova
Praha 11 – Opatov
Vypracování všech stupňů dokumentace