Letkov Plzeň – město
Vypracování realizační dokumentace stavby