Bytový dům Sinkulova Objekty A-C
Praha 4
Vypracování všech stupňů dokumentace