HALA MCE SLANÝ a KAUFLAND

Průmyslové haly Kaufland Slaný, Kaufland Kolbenova Praha 14 a hala MCE Slaný - dostavba areálu BILFINGER - Vypracování všech stupňů dokumentace


Silniční most u obce Neznašov

Statický posudek ocelové konstrukce skruže PERI.


Silniční nadjezd železniční trati v Olomouci

Statický posudek ocelové konstrukce skruže PERI.


Silniční most u obce Zátaví u Písku

Statický posudek ocelové konstrukce skruže PERI.


HALA Dolní Měcholupy

Víceúčelová hala Dolní Měcholupy, Praha 10 - Vypracování realizační dokumentace stavby


HALA TŘEBESTOVICE, MARŠOV

Jezdecké haly pro koně - TŘEBESTOVICE, MARŠOV - Vypracování všech stupňů dokumentace

HALA TŘEBESTOVICE, MARŠOV

Jezdecké haly pro koně - TŘEBESTOVICE, MARŠOV - Vypracování všech stupňů dokumentace


Mostek LEDÁRNY

Návrh mostu pro pěší LEDÁRNY, Praha 4 - Vypracování dokumentace pro stavební povolení


POLYBUTADIEN SO 3142 / POLYBUTADIENE UNIT CO 3142

Vypracování dílenské dokumentace pro nosné železobetonové konstrukce v areálu KUČUK Kralupy nad Vltavou firmy SYNTHOS PBR s.r.o.


AB PCHERY - THEODOR

Výstavba administrativní budovy a skladové haly v obci Theodor - Pchery vypracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení.


KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBLASTI STAVEBNICTVÍ PŘI KONTROLÁCH PRODEJEN LIDL V ČR A SR.


2ND FÁZE VÝSTAVBY DÁLNICE BAKU - AZERBAJDŽÁN - HRANICE RF

Pozice Nezávislého inženýra projektu na základě požadavku financující Banky, Supervize výstavby mostů, konzultační činnosti ve smyslu ověření projektových prací pro mosty a pozemní komunikace.


KURGAN - PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA 222 MW, KURGAN, RUSKÁ FEDERACE

Oponentní posudky a poradenství pří výstavbě paroplynové elektrárny v RUSKU, pozice nezávislého inženýra projektu na základě požadavku financující Banky.